บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยผสมผสานรวมเอาความชำนาญ
และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้จากบุคคลากรในประเทศร่วมกับ องค์ความรู้ด้านเทคนิคและวิศวกรรมจาก
บริษัท TOKO ELECTRICAL CONSTRUCTION แห่งประเทศญี่ปุ่นไว้ด้วยกัน

เรามีบริการด้านงานออกแบบ และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทุกรูปแบบสำหรับหน่วยงานเอกชนและ
หน่วยงานมหาชน เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในทุกๆด้านของงานก่อสร้างและคอยให้คำปรึกษา ในวงการ
รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เราคือหนึ่งองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

บุคลากรของเราเป็นผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์ทั้งทางด้านการออกแบบและการติดตั้งงานระบบไม่ว่า
จะเป็นระบบไฟฟ้าแรงดันสูง หรือ แรงดันต่ำ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบป้องกันเพลิงไหม้, งานระบบในพื้นที่
กันระเบิด งานระบบวัดคุมต่างๆ และงานตู้ไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญและชำนาญงานของเรามาจาก วิศวกรที่มีคุณภาพ, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานระบบ, ช่างเทคนิค
ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นสูง และ บุคลากรที่คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาจากต่างประเทศ

เรามีทีมงานจากต่างประเทศที่ดีที่สุดไว้คอยช่วยเหลือทั้งองค์ความรู้และเทคนิคในหลายแขนงเพื่อให้บริการ
ของเรามีประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าของเรา

Our Service

งานโครงการระบบไฟฟ้า
Design, Installation, Construction and Maintenance of Power station, Sub-Station, Lighting
System etc. สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม, อาคาร และอื่นๆ


งานโครงการเกี่ยวกับระบบสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
Design, Installation, Construction and Maintenance of Networks (WAN, LAN), Optic Fiber
communication system, Telephones system, Common Antenna TV system, Monitoring Control
system etc. สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม, อาคาร และอื่นๆ

งานโครงการระบบเครื่องกล
Design, Installation, Construction and Maintenance of Air Conditioning, Heating, Ventilation
system, Clean room, Water supply, etc. สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

งานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
Design, Construction and Maintenance of Photovoltaics equipment

02-398-8955-7, 02-361-3406-8 admin@thaitoko.com 223/93 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น18 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260