บริการของเรา

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาระบบพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการคืนทุน ปัจจุบันเรามีความพร้อมของบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แก่โรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล
solar roof-1
solar roof-2
solar roof3
solar roof4

บริการของเรา