ผลงานโครงการ

SEKISUI JUSHI (Amata Nakorn)

เจ้าของโครงการ
SEKISUI JUSHI (THAILAND) CO, LTD
ลูกค้า
Thai Maeda Corporation Limited
ปีที่ดำเนินการ
2014
ขอบเขตงาน
ระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล
ขนาดพื้นที่โครงการ
5000 ตารางเมตร