บริการของเรา

ระบบสื่อสาร

ปัจจุบันระบบการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเรา บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสื่อสารให้กับลูกค้า เรามีการฝึกอบรมความรู้และนวัตกรรมระบบสื่อสารสมัยใหม่ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามั่นใจในศักยภาพของบริษัทที่สามารถดูแลระบบสื่อสารของตนให้ดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
ระบบกระจายเสียงตามสาย
ระบบโทรศัพท์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ

บริการของเรา