ผลงานโครงการ

THAI OKAWA (Eastern Seaboad)

เจ้าของโครงการ
Thai Okawa co.,ltd
ลูกค้า
Thai Shimizu co.,ltd
ปีที่ดำเนินการ
2019
ขอบเขตงาน
ระบบไฟฟ้า และ ระบบเครื่องกล
ขนาดพื้นที่โครงการ
3,000 ตารางเมตร