ผลงานโครงการ

CMTH (Laem Chabang)

เจ้าของโครงการ
Carbon Magic ( Thailand ) co.,ltd
ลูกค้า
Thai Obayashi corp.,ltd
ปีที่ดำเนินการ
2015
ขอบเขตงาน
ระบบไฟฟ้า
ขนาดพื้นที่โครงการ
14,000 ตารางเมตร