บริการของเรา

ระบบเครื่องกล

บริษัท ไทยโตโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ขยายธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกล สู่โรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบเครื่องกลมากกว่า 20 ปี พร้อมเครื่องมือตรวจสอบ วัด ทดสอบ ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการด้านระบบเครื่องกลกับโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล
ระบบปรับอากาศ
ระบบระบายอากาศ
ระบบสุขาภิบาล
ระบบน้ำดี
ระบบป้องกันอัคคีภัย
ระบบสนับสนุนต่างๆภายในอาคาร (ระบบน้ำเย็น, ระบบอัดอากาศ , เครื่องกำเนิดไอน้ำ ฯลฯ )
Aircondition system
ระบบปรับอากาศ
exhaust (1) - Copy_0
ระบบระบายอากาศ
Plumbing
ระบบปั๊มจ่ายน้ำ
fire fighting - Copy_0
ระบบป้องกันอัคคีภัย

บริการของเรา