บริการของเรา

ระบบไฟฟ้า

บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เรามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัยและอาคารห้างสรรพสินค้า เรามุ่งเน้นการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง (115 kV)
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (12 - 24 kV, สายส่งไฟฟ้า, แผงควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลาง )
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ (แผงควบคุมหลักการจ่ายกระแสไฟฟ้า, หม้อแปลง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบการจัดการพลังงาน
ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรและงานส่วนอื่นในอาคารที่ต้องการใช้ไฟฟ้า
S__27254824
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง (115 kV)
Medium voltage distribution systems
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (12 - 24 kV)
Transformer substation
สถานีย่อยหม้อแปลงไฟฟ้า
main distribution
ระบบตู้ไฟฟ้าประธาน ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
Lighting system (indoor / outdoor)
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ภายในอาคาร)
Lighting protection and grounding system
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน

บริการของเรา