ผลงานโครงการ

Mega Bangna / Plot-k (8 Floor, Parking area)

เจ้าของโครงการ
SF Development Co.,Ltd.
ลูกค้า
Thai Takenaka International Ltd.
ปีที่ดำเนินการ
เมษายน - ธันวาคม 2020
ขอบเขตงาน
ระบบไฟฟ้า และ ระบบการสื่อสาร
ขนาดพื้นที่โครงการ
85,000 ตารางเมตร