พนักงานเขียนแบบ

อายุ 23 – 25 ปี

จบการศึกษาระดับปวส.หรืออนุปริญญาสาขาไฟฟ้ากำลัง , เครื่องกล

ประสบการณ์การเขียนแบบ 0-3 ปี

มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, สามารถทำงานเป็นทีมได้