ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาระบบพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการคืนทุน ปัจจุบันเรามีความพร้อมของบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แก่โรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล

ระบบเครื่องกล

บริษัท ไทยโตโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ขยายธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกล สู่โรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบเครื่องกลมากกว่า 20 ปี พร้อมเครื่องมือตรวจสอบ วัด ทดสอบ ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการด้านระบบเครื่องกลกับโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

ระบบสื่อสาร

ปัจจุบันระบบการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเรา บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสื่อสารให้กับลูกค้า เรามีการฝึกอบรมความรู้และนวัตกรรมระบบสื่อสารสมัยใหม่ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามั่นใจในศักยภาพของบริษัทที่สามารถดูแลระบบสื่อสารของตนให้ดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพ

ระบบไฟฟ้า

บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เรามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัยและอาคารห้างสรรพสินค้า เรามุ่งเน้นการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล