สารจากคณะผู้บริหาร

บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อยู่ในธุรกิจวิศวกรรมมานานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาในปีพ.ศ 2531 บริษัทของเรามุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเราอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

อีกทั้งเรามั่นใจว่า ด้วยทรัพยากรทั้งด้านบุคคลากรและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เรามีพร้อมและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมทุกประเภท

ดังนั้นทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถเป็นตัวเลือกแรก ๆ ของลูกค้าทุกท่าน และขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ

President

Mr. Ryoji Hiraoka

1988
ก่อตั้งบริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เปิดสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
2018
บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี
2022
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001